i love islam

zwani.com myspace graphic comments
Myspace Islam Comments & Graphics

Thursday, April 7, 2011

Islam Sebenar...

empire of faith  • Asas Islam yang sebenar ialah bersatu dan kekal bersatu. Ini kerana bersatu mempunyai banyak dan pelbagai hikmah dan manfaat yang sungguh menakjubkan. Ibarat bersatunya roh dengan jasad, zahir dan batin sehingga tidak boleh dipisah-ceraikan.
Islam adalah satu-satunya agama yang diredhai Allah yang satu. Utusan terakhir juga satu, dan mesej terakhirnya juga mengingatkan tentang penyatuan ummah. Roh dan jasad berada salam satu entiti. Anggota badan manusia banyak, tetapi jika salah satunya sakit, semuanya terasa. Dan apabila Nabi Muhammad s.a.w. menegaskan bahawa semua Muslim adalah bersaudara, maksudnya ialah umat Islam hanyalah satu.

No comments:

Post a Comment